Depresja – czy znasz jej najczęstsze pierwsze objawy?


Depresja – czy znasz jej najczęstsze pierwsze objawy?

Depresja jest bardzo podstępną chorobą, która może się rozwijać niepostrzeżenie – zarówno z perspektywy pacjenta, jak i osób z jego najbliższego otoczenia. Depresja należy do grona tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że dotyczy ok. 10% światowej populacji.
Wśród najczęstszych objawów depresji można wymienić stałe uczucie fizycznego i psychicznego zmęczenia. Niechęć do aktywności powinna wzbudzić zaniepokojenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy utrzymuje się dłużej niż kilka dni i nie może być wyjaśniona żadnymi konkretnymi czynnikami, które mogłyby za to odpowiadać.
We wczesnym stadium depresji warto skonsultować się ze specjalistą, albo samemu stawić czoło problemowi, choć w przypadku tej choroby jest to trudne do osiągnięcia. Poczucie braku sił może być efektem ubocznym zażywania niektórych leków. Poza tym, zmęczenie może towarzyszyć wielu innym chorobom, na przykład chorobom tarczycy lub serca.
Do początkowych objawów depresji można zaliczyć również bezsenność, trwająca dłużej niż trzy tygodnie. Przewlekłe zaburzenia snu powinny być skonsultowane z lekarzem. W przypadku wczesnej fazy depresji mogą one przybierać postać bezsenności, braku możliwości utrzymania efektywnego snu, a także braku możliwości wyspania się. Czasami zaburzenia snu mogą być jedynym symptomem choroby (tzw. depresja maskowana).
Apatia należy do pierwszych oznak depresji. W medycynie jest ona rozumiana jako przytępiona wrażliwość na różne bodźce fizyczne i psychiczne. Może ona mieć kilka przyczyn, ale często świadczy o początkach depresji. Apatii często towarzyszy przygnębienie i poczucie braku zainteresowania otoczeniem. Osoby cierpiące na depresję niechętnie nawiązują i utrzymują kontakty społeczne.
Zaburzenia lękowe również często towarzyszą depresji. Objawiają się one odczuwaniem poczucia zagrożenia i notorycznym niepokojem. Do pierwszych symptomów depresji należą również chroniczny ból różnych części ciała i organów (np. uczucie ucisku w klatce piersiowej). Osoby, u których rozwija się depresja częściej sięgają po różnego rodzaju używki oraz nie potrafią zapanować nad negatywnymi emocjami.